printlogo


ماموران فداكار، منجی 3 كودك گرفتار در آتش

 مامور فداكار وارد خانه شعله‌ور در آتش شد و سه كودك گرفتار در آتش را نجات داد.
به گزارش جام‌جم، ساعت یك بامداد دوشنبه، اهالی روستای شاهرخت با پاسگاه این روستا تماس گرفتند و از آتش سوزی دریكی از خانه‌های روستا خبر دادند. دو مامور پاسگاه با برداشتن چهار كپسول آتش نشانی كه در پاسگاه بود، خود را به خانه مورد نظر رساندند.  خانه شعله‌ور بود و سه كودك خانواده میان شعله‌های آتش گرفتار شده بودند. به خاطر شدت آتش‌سوزی اهالی روستا جرات ورود به خانه را نداشتند. مادر خانواده با دیدن ماموران به سمت آنها رفت و برای نجات سه فرزندش درخواست كمك كرد. ستوان سوم اسماعیل غضنفری كه جان سه كودك را در خطر می‌دید، دل به آتش زد و به داخل خانه رفت.  همكارش هم با كپسول‌هایی كه آورده بودند، مشغول اطفای حریق شد. چند دقیقه بعد مامور فداكار در حالی كه سه كودك را در آغوش گرفته بود، از میان آتش خارج شد.  

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5307/1/12061/0