printlogo


دوستی ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها سوژه یك مستند

مستند كوتاه «در كنار هم» كه به‌تازگی آماده نمایش شده است از دوستی مردم دو كشور ایران و افغانستان می‌گوید. آن‌طور كه مهر گزارش داده، مستند كوتاه «در كنار هم» به تهیه‌كنندگی و كارگردانی سیدمجتبی خیام‌الحسینی آماده نمایش شد. این كار كه محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است به موضوع دوستی ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها می‌پردازد و این موضوع را در فضای
یك كارخانه تولید پوشاك دنبال می‌كند.  در كنار هم یك مستند ۲۵ دقیقه‌ای است كه در شهر اصفهان تولید شده است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5384/11/23946/0