printlogo


بازدید سرزده رئیس اسبق


نگارنده این سطور روز گذشته با یك ساعت تاخیر خودش را به روزنامه رسانده و بدو بدو و به زحمت و در آخرین لحظات، خودش را پرتِ كرد داخل آسانسور كه با یك چهره آشنا مواجه شد. نگارنده بعد از مقادیر معتنابهی فشار آوردن به مغز و خاطرات و سوابق گذشته به یاد آورد كه یكی از افراد داخل آسانسور كسی نیست جز جناب بیژن مقدم كه در سال‌های ماضی، مدیر مسؤولی جام‌جم را عهده‌دار بوده و حالا قدم رنجه كرده و سری به روزنامه زده‌اند. بگذریم از این‌كه نگارنده در طبقه سوم از تاكسی دیواری پیاده شده و جناب مقدم هم راهی طبقه چهارم شدند تا مدیرمسؤول فعلی روزنامه، همتای اسبق خود را به نیكی مورد استقبال قرار دهد.
بگذریم از این‌كه بعد از ناهار هم جناب مقدم سری به تحریریه زدند و در معیت مدیرمسؤول فعلی با بچه‌ها خوش و بش كردند. بعضی از بچه‌ها هم كه از دوران ایشان در روزنامه بودند حسابی با این جناب‌شان گرم گرفتند و یاد ایام و این صحبت‌ها. جناب نگارنده البته از آنجا كه مشمول این دسته از عناصر باسابقه جام‌جم نبود، ولی در عین حال به اطلاع ایشان رساند كه سابقا به عنوان خبرنگار چند مرتبه‌ای مزاحم ایشان شده از برای گفت‌وگو و مصاحبه درباره جشنواره مطبوعات و این صحبت‌ها. خلاصه كه روز نسبتا شلوغی داشتیم!
و اما بعد... اول از همه برویم سراغ موضوعی كه تصویر كاور امروز صفحات فرهنگی را هم به خودش اختصاص داده. فیلم پرحاشیه «رحمان 1400» كه چند روزی است صحبت انتشار نسخه قاچاق آن در بازار، تیتر رسانه‌های فرهنگی و سینمایی را به خودش اختصاص داده و كلی هم سر و صدا به پا كرده. از آن طرف هم كارگردان اثر متنی خطاب به مسؤولان سینمایی نوشته كه چه نشسته‌اید كه این نسخه قاچاق شده و این حرف‌ها. اجمال عرض كنیم كه دوستان سینمایی رفته‌اند سراغ این موضوع كه اصولا نسخه اصلی و باكیفیت یك فیلم از كجا می‌تواند به بیرون درز كند و قاچاق شود. همین‌قدر خدمت‌تان عارضیم كه این گزارش خواندنی را از دست ندهید كه به كشفیات جالبی رسیده. ورق بزنید صفحه 11.
صفحه 10 هم طبق معمول مشمول لطف سازمان آگهی‌ها شده. با این حال زهی خیال باطل كه بچه‌های فرهنگی بی‌خیال آن نیمه دیگر صفحه شوند. الغرض كه صفحه 10 امروز گزارشی رفته از یك پویش تبلیغاتی كه قرار است با كله برود توی شكم فرهنگ تجمل‌پرستی و این صحبت‌ها. خواندن این مطلب خالی از لطف نیست.
در نهایت هم در همین صفحه گزارشی رفته‌ایم از رویدادی که همین امروز رخ خواهد داد و جمعی از نویسندگانی که درباره سلمان فارسی قلم زده‌اند تقدیر خواهند شد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5496/9/41641/0