printlogo


حضورمان واجب بود


ماجرای حضور این گروه دامپزشكی در خوزستان، به سیلی برمی‌گردد كه فروردین امسال، بسیاری از روستاهای این استان را تخلیه كرد؛ بچه‌های جهادگر ثارا... همین‌جا بود كه احساس كردند حضورشان در كنار سیل زده‌ها واجب است: «در سیل امسال ما به منطقه شوشتر رفتیم و با همكاری بسیج دانشجویی دانشگاه شوشتر یك اردوی جهادی برای كمك به دامهای سیل زده‌ها گذاشتیم و در ده روستا كه درگیر سیل شده بودند حضور داشتیم، شرایط امدادرسانی و كمك به خاطر وقوع سیل با بقیه اردوهای جهادی ای كه شركت كرده بودیم فرق داشت، مردم واقعا در شرایط اضطرار بودند، تعدادی از دام‌هایشان را از دست داده بودند و فقط تعداد كمی برایشان مانده بود، همانجا طبق برآوردی كه داشتیم، دیدیم اصلی‌ترین مشكلی كه می‌تواند شیوع پیدا كند تب برفكی است كه خوشبختانه با تلاش زیاد این مشكل را كنترل كردیم.»


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5496/16/41701/0