printlogo


صادرات ایران به افغانستان بیشتر از صادرات به كل اتحادیه اروپاست

مراسم روز ملی صادرات دیروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم، از حدود ۵۰ صادركننده نمونه كشوری تجلیل شد.
بر اساس تقویم رسمی، روز ملی صادرات ۲۹ مهر تعیین‌شده، اما امسال این مراسم با تأخیر حدودا ۴۰ روزه و در روز ۱۱ آذر برگزار شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات بیان كرد: همسایگان مهم‌ترین هدف صادراتی ما هستند و اگر درصد كمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم دارای حجم بالای صادرات خواهیم شد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: صادرات ما به كشور افغانستان از صادرات به كل اتحادیه اروپا بیشتر است. ما به عراق، تركیه و روسیه صادرات انجام می‌دهیم، بنابراین باید رابطه با این كشورها وسیع شود. وی با اشاره به اتحادیه اوراسیا گفت: كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ما تخفیف تعرفه‌ای داده و ما هم تعداد كمتری به آنها تخفیف تعرفه‌ای داده‌ایم كه این موضوع باید در تعادل قرار گیرد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5540/3/49071/0