printlogo


با عمو پورنگ، پدر- فرزندیم


 امیرمحمد متقیان؛ مجری: زمانی كه مهمان برنامه بودم، اصلا فكر نمی‌كردم یك روز به عنوان مجری در كنار آقای فرضیایی قرار بگیرم و سال‌ها به عنوان پدر- فرزندی با هم كار كنیم. چون تفاوت سنی‌مان زیاد است.
البته در طول این سال‌ها طبیعی است كه اختلاف‌نظر هم داشته باشیم كه قطعا به خاطر كم‌تجربگی من بوده و آقای فرضیایی هم بزرگی كرده و من را همیشه حمایت و راهنمایی كرده است. البته كه لطف آقای آقاجان‌زاده و آقای فرضیایی بوده كه من هم مثل بعضی از هنرمندان با بزرگ شدنم كمرنگ نشدم و از یادها نرفتم و همچنان فعالیت می‌كنم.
گرچه مردم نظرات متفاوتی دارند و بعضی می‌گویند كه بزرگ شدی بی‌مزه شدی، اما من همیشه سعی می‌كنم از راهنمایی بزرگ‌ترها و با تجربه‌ها استفاده كنم. خاطرات بسیاری هم از همكاری با آقای فرضیایی دارم كه البته الان حضور ذهن ندارم.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5675/7/66117/0