ساخت ۲۰ هزار مهدكودك در مناطق محروم

ساخت ۲۰ هزار مهدكودك در مناطق محروم

علیرضا حاجیان‌زاده، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك گفت: «در برنامه‌های سازمان تعلیم و تربیت كودك ایجاد ۲۰ هزار مهدكودك روستایی در مناطق محروم را پیش‌بینی كرده‌ایم.»وی افزود: «مواردی همچون رشد دینی و اخلاقی، تربیت معنوی كودكان، رشد كلامی برای برقراری ارتباط كودكان با یكدیگر، مهارت‌های ارتباطی، رشد شناختی و مهارت‌های زبانی، مهارت تفكر، رشد عاطفی، پذیرش دیگران و احساس مسوولیت از برنامه‌های اولویت‌دار برای كودكان كمتر از شش سال است.»/ آموزش و پرورش