تشكیل 392 پرونده قمار با گردش مالی 96 میلیارد تومان

تشكیل 392 پرونده قمار با گردش مالی 96 میلیارد تومان

پلیس فتا از ابتدای سال جاری تاكنون 392 فقره پرونده قضایی درباره قمار با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان را كشف كرده است .
به گزارش جام‌جم، سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری كشور گفت: سایت‌های شرط بندی با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانكی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده می‌كنند .از ابتدای سال جاری تاكنون شناسایی پیشدستانه 1004 فقره تارنمای قمار انجام شده كه 392فقره پرونده با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان داشتند. در این عملیات بیش از 9 میلیارد تومان از پول‌ها مسدود شده است.
وی افزود: یكی از پرونده‌‌های مهم كشف شده مربوط به یكی از متهمان حرفه‌ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت‌های قمار در خارج از كشور بود كه با اعلان قرمز بین‌المللی، استرداد و به كشور بازگشت. همچنین مجرمانی با گردش مالی میلیاردی در استان‌های دیگر دستگیر شدند.