اگر سر کودک‌تان داد‌ زدید از او دلجویی کنید

اگر سر کودک‌تان داد‌ زدید از او دلجویی کنید

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده که بعضی وقت‌ها به علت کلافگی و عصبانیت بسیار، بدون این‌که خودتان بخواهید سر فرزندتان داد می‌زنید و سپس پشیمان می‌شوید. حتما بعضی وقت‌ها شما حق دارید ولی داد زدن کار اشتباهی است و همیشه با خودتان درگیر هستید که حالا باید چه کار کنید.

پس از این‌که خودتان آرام شدید، فرزندتان را آرام کنید. نگذارید که نگرانی، اضطراب یا حس خشم در فرزندتان وجود داشته باشد. چون وضعیت بدتر می‌شود. بنابراین تلاش کنید که با او با ملایمت برخورد و مهربانی کنید تا آرام شود. با او در مورد مشکلات صحبت کنید و اگر اشتباهی کرده، او را ببخشید. برای این‌که رابطه را بازسازی کنید، ابتدا باید بفهمید که خود و فرزندتان چطور آرام می‌شوید. چنانچه فرزندتان از حرف‌زدن طفره می‌رود، بهتر است که او را ترغیب به این کار کنید که با شما حرف بزند. با انجام این کار او احساس بهتری به‌دست‌می‌آورد. حتما برای بازسازی رابطه باید به او محبت کنید. محبت یک ابزار خیلی قوی است که از راه آن می‌توانید حس‌های منفی را در کودک خود برطرف کنید. تلاش کنید که با محبت، حال خود و فرزندتان را بهتر کنید. این مرحله خیلی اهمیت دارد بنابراین چنانچه شما تقصیر دارید خطای خود را قبول و از او معذرت‌خواهی کنید، چون شما نباید سر فرزندتان فریاد بزنید. هنگامی که از او معذرت‌خواهی کنید، این رفتار را نیز به او یاد می‌دهید که چنانچه اشتباهی کرد، او نیز از شما معذرت‌خواهی کند.