روابط عمومی: 23004000

فکس: 23004433

پیامک: 300011240

کد پستی: 1911618413

سازمان آگهی‌ها: 49105000

امور مشترکین: 61933115

سازمان شهرستان‌ها: 6193315

صندوق صوتی: 23004444

آدرس: تهران- میرداماد- جنب مسجد الغدیر- پلاک 129ضمیمه کلیک