پایان افسانه موتسارت

پایان افسانه موتسارت

در حالی که طی سال‌های گذشته ادعاهایی مبنی بر تاثیر موسیقی و به‌خصوص موسیقی موتسارت بر کنترل تشنج‌های بیماری صرع مطرح شده بود، نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که موسیقی هیچ تاثیری بر علائم صرع ندارد!

پیش از این بارها ادعا شده بود که «سونات برای دو پیانو» موتسارت، دارای اثرات مثبت بسیاری از جمله کاهش علائم صرع است، اما یک فراتحلیل جدید نشان می‌دهد که هیچ مدرک علمی مبنی بر این که موسیقی موتسارت با فواید سلامتی برای بیماران مبتلا به صرع همراه باشد، وجود ندارد. این تحلیل دستیابی به حقیقتِ مشترک در پشتِ همه مطالعات علمی مفهومی و فردی برای بهبود زندگی است. ولفگانگ آمادئوس موتسارت، سونات خود را در سال۱۷۸۱ زمانی که ۲۵ ساله بود نوشت. این قطعه دارای سه بخش است و پژوهشگران روی اولین بخش از این سونات تمرکز کرده‌اند که ادعا می‌شد خواص شگفت‌انگیزی دارد.