نسخه Pdf

بالستیک‌های ایرانی

بالستیک‌های ایرانی

شروع ماجرا...

1- 1372  
شهاب-1
برد 300 کیلومتر
ساخت اولین موشک سوخت مایع ایران

2- 1373  
زلزال-3
برد 250 کیلومتر
افزایش وزن سر جنگی در اعضای راکت‌های زلزال

3- 1374  
شهاب-2
 برد 500 کیلومتر
برخورداری از سامانه هدایتی بهینه‌شده

4- 1377  
شهاب-3
برد 1300 کیلومتر
اولین موشک دوربرد ایران

5- 1381  
-110A فاتح 
برد 200 کیلومتر
اولین موشک سوخت جامد با دقت بالا

6- 1384  
قدر-F
برد 2000 کیلومتر
دوربردترین عضو خانواده موشک‌های سری قدر

7- 1385  
قدر-H
  برد 1650 کیلومتر
نمونه 1650 کیلومتری خانواده موشک‌های قدر

8- 1387  
سجیل
برد 2000 کیلومتر
اولین موشک سوخت جامد دومرحله‌ای

9- 1389  
قیام
برد 800 کیلومتر
اولین موشک بدون بالک ایران

10- 1389  
خلیج‌فارس
برد 300 کیلومتر
اولین موشک بالستیک ضدکشتی ایران

11- 1391  
فاتح-110D
برد 300 کیلومتر
نسل چهارم موشک فاتح-110 با دقت نقطه‌زنی

12- 1393  
زلزال
برد 270 کیلومتر
ارتقای دقت راکت‌های زلزال با نصب کیت‌ هدایتی و تغییر سیستم کنترل پرواز

13- 1393  
هرمز
برد 300 کیلومتر
اولین موشک بالستیک ضدرادار ایران

14- 1394  
فاتح-313
برد 500 کیلومتر
نسل جدید موشک فاتح-110 با برد 500 کیلومتر

15- 1394  
عماد
برد 1700 کیلومتر
اولین موشک دوربرد با کلاهک هدایت‌شونده

16- 1395  
ذوالفقار
برد 700 کیلومتر
نسل جدید موشک‌های خانواده فاتح با کلاهک جداشونده

17- 1396  
خرمشهر
برد 2000 کیلومتر
نسل جدید موشک‌های بالستیک دوربرد با سوخت مایع ویژه

18- 1397  
فاتح مبین
برد 500 کیلومتر
نسل جدید موشک‌های فاتح با جست‌و‌جوگر تصویرساز حرارتی

19- 1397  
خرمشهر-2
برد 2000 کیلومتر
نسل جدید موشک خرمشهر مجهز به کلاهک تکی هدایت‌شونده

20- 1397  
دزفول
برد 1000 کیلومتر
نسل جدید موشک ذوالفقار

21- 1398  
زهیر
برد 500 کیلومتر
نسل جدید موشک‌های بالستیک تاکتیکی تولیدی با مواد کامپوزیتی

22- 1399  
حاج‌قاسم
برد 1400 کیلومتر
دوربردترین موشک بالستیک سوخت جامد تاکتیکی ایران و «جهان»

23- 1399  
ذوالفقار بصیر
برد 700 کیلومتر
نمونه ضدکشتی موشک ذوالفقار

24- 1400  
خیبرشکن
برد ۱۴۵۰ کیلومتر
در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی است

25- 1402  
خیبر
برد 2000 کیلومتر 
ورژن چهارم موشک خرمشهر و قدرتمندترین موشک ایرانی

این راه ادامه دارد...
ضمیمه چار دیواری