نسخه Pdf

ما هم پیر می‌شویم

ما هم پیر می‌شویم

ازهمان دوران کودکی هروقت دلمان می‌گرفت یا می‌خواستیم خودمان را لوس کنیم‌،‌ سراغ پدربزرگ و مادربزرگ می‌رفتیم. پدر بزرگ و مادربزرگ گرچه موی‌شان سپید و جسم‌شان ناتوان بود اما همیشه برای ما یک بغل لبخند داشتند و تلاش می‌کردند خواسته‌های ما را حتی اگر برای‌شان ساده هم نباشد‌،‌ اجابت کنند.

حتی گاهی اوقات که پدر و مادر به دلیل اشتباهات‌مان ما را سرزنش می‌کردند‌،‌ پناهگاه و ملجا ما آغوش پرمهر پدربزرگ و مادر بزرگ بود. به همین دلیل هم از همان دوران کودکی حضور پر برکت بزرگ‌ترها را در زندگی‌مان نه فقط لمس کردیم بلکه با همه وجود محبت‌شان را چشیدیم. حالا که ما سن و سال‌مان بیشتر شده ،‌پدربزرگ و مادر بزرگ هم پیرتر و ناتوان‌تر شده‌اند و شاید حالا آنها نیازمند محبت ما هستند. از همه مهم‌تر این‌که احترام به بزرگترها در فرهنگ و دین ما ریشه‌ای عمیق و چندین هزار ساله دارد و در ریشه‌های فرهنگی این مرز و بوم همواره سپیدمویان مورد احترام جوان‌ها بوده‌اند و جوانترها از تجربه و اندیشه‌ورزی بزرگترها بهره می‌گرفتند و استفاده می‌کردند. همان‌طور که حتی اگر خود ما در سنین میانسالی باشیم همچنان وقتی با مشکل وگرهی در زندگی مواجه می‌شویم و نیاز به‌مشورت داریم، سراغ بزرگترهای‌مان می‌رویم و از آنها مشورت می‌گیریم. 
ازسوی دیگر ما مسلمانیم و بنا بر آداب وسنن اسلامی، سالمندان و موی سپیدان جایگاهی ویژه دارند و باید آنها را تکریم کرد. حتی در قرآن کریم در بیان جایگاه پدر و مادر ارزشگذاری به آنها به خصوص در دوران سالمندی اطاعت از پدر و مادر را بلافاصله بعد از اطاعت از خداوند آورده و فقط یک مورد را در سرپیچی از فرمان آنها جایز دانسته و آن دعوت به شرک و نافرمانی خداوند از سوی آنهاست. در غیر این صورت باید پدرومادر را تکریم کرد و از دستورات آنها پیروی کرد تا رضای خداوند را در مقابل رضای آنها بدست آورد. از همه اینها که بگذریم ما هم در همین مسیر قرار داریم و دیر یا زود گرد پیری روی سر و روی ما می‌نشیند و در منحنی عمرمان به سمت پیری و ناتوانی حرکت می‌کنیم. روزگاری که دیگرخبری از انرژی وتوانایی دوران‌جوانی و نوجوانی نیست و ماهم مثل بزرگترها برای پیشبرد زندگی به کمک وهمراهی جوانترها نیازمند می‌شویم‌. پس‌امروز که درموضع قدرت وتوانمندی قرار داریم حواس‌مان به بزرگترهای خانواده و موی سپیدان اطراف‌مان بیشتر باشد. 

زینب فراهانی - نویسنده
ضمیمه چار دیواری
تیتر خبرها