حق باشماست

حق باشماست

#بناب-سد معبر
شهروندی از بناب:

کسبه چهارراه مرکزى بناب با چیدن وسایل خود در پیاده رو وخیابان، سدمعبر ورفت‌وآمد شهروندان راسخت می‌کنند.چرا شهرداری شهر بناب اقدامی صورت نمی‌دهد؟

#واردات-قاچاق
یک شهروند:

راه‌حل عقلانى وعلمى رفع قاچاق کالا بعد از چند دهه دور باطل، استفاده از تجربه جهانى و منطقه‌ای است و آن رفع ممنوعیت و آزادسازى واردات کالا و استفاده از ابزار تعرفه است که درآمد زیادی نصیب کشور می‌کند. 

#شهرداری-آمل
عیسی‌‌زاده از آمل‌: 

لطفا انتقاد شدید مردم آمل از عملکرد مسئولان شهرداری این شهر بابت خراب کردن پارک شهر را به گوش مسئولان برسانید. در آمل حتی آسفالت خیابان‌ها و معابر هم مشکلات جدی دارد که به آن رسیدگی نمی‌شود.

#عیدی-بازنشستگان
یک بازنشسته: 

چرا عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همیشه دیرپرداخت می‌شود؟ مگر قرار نبودعیدی‌ها با حقوق بهمن ماه پرداخت شود؟ گویا بازنشستگان تأمین اجتماعی سر بار‌کشور هستند.

#ترافیک-محمودآباد
شهروندی از محمودآباد:

ترافیک تاکسی‌ها درمسیر پل برقی به سمت جاده محمودآباد مازندران بسیار زیاد شده است. مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی برای رفع این مشکل اقدام کنند.