تنها مرجع رسمی آماردهی مركز تحقیقات رسانه‌ملی است

تنها مرجع رسمی آماردهی مركز تحقیقات رسانه‌ملی است


حمید خواجه‌نژاد، مدیر روابط‌عمومى معاونت سیما اعلام كرد: سریال‌های شب‌های پاییز فقط در سایت تلوبیون حدود ١٠میلیون‌بار مشاهده شده است.
تنها مرجع رسمی اعلام میزان مخاطب و رضایتمندی، مركز تحقیقات صداوسیماست كه در پایان پخش مجموعه‌های نمایشی امكان قضاوت دقیق‌تری از آثار را می‌دهد.