جوان‌ترین قهرمان

جوان‌ترین قهرمان

مایک تایسون  فقط 20 سال و 4 ماه داشت که با ناک اوت کردن ترور بربیک در دو راند، لقب جوان‌ترین قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا را به دست آورد. همان زمان کارشناسان نوشتند، بوکس دیگر نباید نگران آینده باشد، چراکه این جوان 20 ساله می تواند مثل دمپسی، محمد علی، جو لوئیس، تونی و مارسیانو افتخار آفرین باشد.