كنترل‌گر ویلچر برقی ایرانی در دست كم‌توانان جسمی

كنترل‌گر ویلچر برقی ایرانی در دست كم‌توانان جسمی

شركت فناوری هوشمند میكائیل كه در مركز رشد دانشگاه امیركبیر مشغول فعالیت است با بهره‌گیری از دانش فناوران ایرانی موفق به تولید دستگاه كنترل‌گری برای هدایت ویلچرهای برقی شده است. این دستگاه كه در حال حاضر در مرحله بررسی ثبت اختراع در ایالات متحده (US Patent) است، می‌تواند از طریق كد فعال‌سازی كه در اختیار كاربر قرار می‌گیرد تنظیمات شتاب و حساسیت ویلچر را بر اساس نیازش تغییر دهد. این در حالی است كه در نمونه‌های خارجی مشابه كاربر باید برای هربار تغییر تنظیمات اصلی دستگاهش آن را به واحد پشتیبانی تولیدكننده ببرد.
مهدی حبیبی، كارشناس فنی شركت با اشاره به هزینه مقرون به صرفه این دستگاه خاطرنشان می‌كند: گرچه هزینه برآوردشده برای تولید این دستگاه بسیار پایین‌تر از نمونه‌های خارجی است، ما در شركت امكان پرداخت اقساطی برای دستگاه را نیز فراهم كرده‌ایم تا همه افراد كم‌توان بتوانند از این فناوری بهره‌مند شوند و زندگی آسان‌تری را تجربه كنند.
كنترل‌گر ویلچر تولیدشده در مركز رشد دانشگاه امیركبیر به صورت هوشمند الگوی مصرف كاربر را بررسی كرده و متناسب با نیاز كاربر تنظیم می‌شود. این دستگاه به ازای دو ساعت شارژ حدود پنج ساعت قابل استفاده خواهد بود. این شركت ایرانی دو نسخه متفاوت از این دستگاه را متناسب با ویلچرهای برقی موجود در بازار معرفی كرده است. شركت‌های سازنده ویلچر می‌توانند بر مبنای ویژگی‌های حركتی طراحی ویلچر، دستگاه كنترل‌گر منطبق را تهیه و استفاده كنند.