جایگزین نانویی پوست برای بهبود زخم‌ها

جایگزین نانویی پوست برای بهبود زخم‌ها

محققان کشور در راستای ساخت و طراحی زخم‌پوش‌های نانولیفی حاوی نانوفیبریل‌های کیتوسان-روی سنتز شده به عنوان جایگزین زیستی پوست برای ترمیم زخم گام برداشته‌اند.

مرضیه رنجبرمحمدی، محقق پروژه طراحی این زخم‌پوش‌ها با بیان این‌که پوست بزرگ‌ترین اندام بدن است، گفت: عملکرد اولیه پوست حفاظت از اعضای بدن مانند سدی در برابر عوامل خارجی است. دانشیار دانشگاه بناب با اشاره به سایر عملکردهای مهم پوست گفت: عبور و مرور اکسیژن و مواد و حفاظت از لایه‌های زیرین، از دیگر عملکردهای پوست است که از دست رفتن بخش‌های بزرگی از آن به دلیل آسیب‌دیدگی یا بیماری سبب ناتوانی یا حتی مرگ فرد می‌شود. به گفته این محقق، ایجاد جایگزین‌های پوستی مناسب در یک مدت زمان مشخص و کوتاه جهت ترمیم به‌موقع و مدیریت زخم‌های بزرگی مانند سوختگی، بستر و دیابتی ضروری است. وی خاطرنشان کرد: استفاده از مواد زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر مانند پلیمر طبیعی کیتوسان در ساخت جایگزین‌های پوستی مهم است. رنجبرمحمدی گفت: کیتوسان به شکل ژل نانوفیبریلی تهیه شده تا بتوان آن را در ساختار محلول‌های پلیمری به‌راحتی بارگذاری کرد. از طرف دیگر با ترکیب کردن ژل کیتوسان با نانوذرات اکسید روی با مقادیر مختلف سعی شد که خواص آنتی‌باکتری زیاد و خاصیت محافظت در برابر اشعه ماورای‌بنفش ایجاد شود و در نهایت ساختار کیتوسان نانوفیبریلی-نانوذرات اکسیدروی در بستر نانوالیاف نهایی بارگذاری شد تا ساختار نانولیفی مناسبی تهیه شود. این محقق خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود استفاده از نانوفیبریل کیتوسان در کنار اکسید روی فعالیت ضدباکتریایی را تشدید نموده و از طرفی حضور کیتوسان میزان سمیت اکسید روی را نیز کاهش می‌دهد. ترکیبات کیتوسان-اکسید روی با مقادیر مختلف سنتز شده و در ساختار داربست به‌کار گرفته خواهد شد. استفاده از این ترکیب در ساختار نانوالیاف می‌تواند به آن خواص زیستی و ضدمیکروبی مناسبی داده و علاوه‌بر ترغیب رشد سلولی، جلوی عفونت را بگیرد./ مهر