قتل پدر به خاطر رفیق

قتل پدر به خاطر رفیق

حکم قصاص مرد معتادی‌که پدر دوستانش را به قتل رسانده بود، در حالی به تایید دیوان عالی‌کشور رسید که مجازات 10سال زندان پسر قربانی شکسته شد و او برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، 26مهرماه سال گذشته بود که مردی به نام اکبر در آپارتمانش در شهرستان بهارستان به قتل رسید. پس از انتقال جسد او به پزشکی قانونی تحقیقات پلیس آغاز شد و برادر اکبر به پلیس‌ گفت به همسر و دو برادرزاده‌اش به نام‌های بهرام و شهرام مشکوک است. پلیس با بررسی تلفن شهرام متوجه ارتباط او با مردی به نام صمد شد. شهرام دستگیر شد و به قتل پدر با همدستی برادرش و صمد اعتراف کرد. شهرام درباره انگیزه قتل گفت: چون صمد معتاد بود، پدرش دوست نداشت او و برادرش با صمد رابطه‌ای داشته باشند، اما چول دل خوشی از پدر نداشتند، چاقویی خریده و بعد از دادن کلیدخانه به صمد از او خواستند تا پدر را بکشد. با این اعتراف، صمد هم بازداشت شد و در اعترافاتش‌گفت همسر اکبر هم خواهان قتل شوهرش بود.
براساس محتویات پرونده، روز قتل صمد طبق نقشه به حیاط رفته و به محض آمدن اکبر، چند ضربه به ‌کتف، قفسه سینه، دست و گردنش زده و بعد از انداختن چاقو به سطل زباله فرار می‌کند.‌
شهرام و صمد در حالی به قتل با همدستی بهرام پسر دیگر قربانی اعتراف کردند که او از نقشه قتل اظهار بی‌اطلاعی‌کرد.
با اعترافات متهمان و بازسازی صحنه جرم، برای صمد به اتهام قتل و برای دو برادر به اتهام معاونت در جنایت کیفرخواست صادر شد و در شعبه13 دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع‌ کردند. در دادگاه، پدر و مادر مقتول درخواست قصاص ‌کردند. سپس صمد به اتهام قتل عمد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت اکبر از او متنفر بود و اجازه نمی‌داد با فرزندانش در ارتباط باشد. به همین دلیل کینه او را به دل ‌گرفته بود، اما حالاپشیمان است.‌
شهرام هم معاونت در قتل پدر را نپذیرفت وگفت تحت تاثیر مواد مخدری‌که صمد به او داده بود، حال عادی نداشت. 
بهرام هم گفت از این ماجرا هیچ اطلاعی ندارد و برادرش شهرام اظهارات او را تاییدکرد. در پایان جلسه، صمد به قصاص، شهرام به 10 سال زندان محکوم و بهرام هم تبرئه شد.‌
حکم را اولیای دم قبول نکردند و پرونده در دیوان عالی کشور دوباره بررسی شد و قضات قصاص صمد و تبرئه بهرام را تایید کردند، اما 10 سال زندان شهرام شکسته و قرار شد تا بار دیگر در شعبه هم‌عرض از خود دفاع ‌کند. در جلسه دوم که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، اولیای دم باز هم درخواست اشد مجازات کردند. شهرام هم بعد از ابراز پشیمانی‌گفت پدرم سال‌ها با پدر صمد مواد می‌کشید و چون نمی‌خواست ما درگیر اعتیاد شویم، می‌خواست ارتباط ما با صمد قطع شود.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.