نسخه Pdf

رهبر معظم انقلاب:

رهبر معظم انقلاب:

وزارت دفاع در يک بخش‌هايی هم پيشرفت‌شان خيلی‌خوب است، مثلا در بخش هوافضا خيلی پيشرفتش، پيشرفت خوبی است.
20 آذر 1401
ضمیمه چار دیواری