نسخه Pdf

تاریخچه بلوغ و توسعه سازمان

تاریخچه بلوغ و توسعه سازمان

دهه 60
گروه موشکی

اورهال و پشتیبانی از محصولات خریداری شده از سایرکشورها
دوره پشتیبانی فنی و الگوبرداری از محصولات خریداری شده خارجی

دهه 70
تاسیس سازمان
تولید محصول
دوره مهندسی معکوس با رویکرد بهبود و بومی‌‌سازی محصولات

دهه 80
توسعه صنعتی
توسعه و بهینه‌سازی محصولات
دوره طراحی و توسعه محصولات بومی‌شده

دهه 90​​​​​​​
ورود به عرصه قضایی

طراحی محصولات جدید
طراحی محصولات جدید و ورود به عرصه فضایی

ادامه مسیر
حکمرانی جدید
توسعه زیست‌بوم هوافضا
نوآوری در فناوری‌‌ها، سایبر الکترونیک، یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی و تولید انبوه
ضمیمه چار دیواری