نسخه Pdf

کشف دنیای ذهنی شخصیت‌ها

برای «بلیت یک طرفه به مالدیو»

کشف دنیای ذهنی شخصیت‌ها

سارتر می‌گوید که میل به نوشتن روی هم رفته بسیار عجیب است و نویسنده که به شرح وقایع خیالی می‌پردازد درحقیقت دوچیز را با هم مشتبه می‌کند: خیال و واقعیت را. به‌طور قطع نویسنده در برابر این واقعیت ناشناخته تنهاست، زیرا اولین نفری است که با آن مواجه می‌شود و از آنجا که خالق این جهان و صورت‌های آن است، بدون یاری و راهنمایی دیگری به بازنمایی واقعیت می‌پردازد.

نویسنده می‌کوشد تا حقیقتی را آشکار کند. حقیقت رابطه‌اش با جهان، حقیقت جهانی که خلق می‌کند و باید به این موضوع واقف باشد که رابطه با جهان رابطه‌ای معین و معلوم نیست. از این‌رو تا زمانی که کشف و دریافت باشد، حقیقتی آشکار می‌شود و اثر ادبی به وجود می‌آید. دو بووار معتقد است که نویسنده موجودی «درخود» نیست، «بیرون از خود» است، یعنی مانند همه آدمیان پیوسته از خود به در می‌آید و به سوی آینده جهش می‌کند، زیرا در زمان زیست می‌کند.
 داستان «بلیت یک طرفه به مالدیو» به قلم مهسا‌علیون شامل شش داستان کوتاه در فضای مدرن امروزی است. داستان‌هایی که با هوشمندی نویسنده واقعیت درونی آدم‌ها و پیچیدگی‌های شخصیتی‌شان را واکاوی می‌کند و در عین حال بحران را از مسائل پیش‌پاافتاده روزمره فراتر نمی‌برد. اتفاق‌هایی ملموس از جنس زندگی و تجربه‌هایی آشنا با موضوعاتی چون تنهایی، مهاجرت، بیماری، بحران هویت و غم فقدان. روایتگر هر شش داستان زن‌ها و دخترانی هستند از جنس انسان‌های معاصر. انسان امروزی درگیر مدرنیته. آدم‌هایی گاه سرخورده و سرگشته که پریشانی‌شان حاصل مواجهه و درگیری با همین دنیای مدرن است. مهسا علیون به‌درستی با پرداختن به مسائل روان‌شناختی، شخصیت‌هایش را با دنیای درون‌شان، آدم‌های اطراف و دغدغه‌های روزمره روبه‌رو می‌کند. ناگفته نماند که بازی‌های زمانی در این داستان‌ها امکان کشف دنیای ذهنی شخصیت‌ها را برای مخاطب فراهم می‌کند. نثر و زبان این مجموعه ساده و به دور از پیچیدگی‌های بیهوده زبانی است. فضاسازی، توصیفات بدیع، پرداختن به جزئیاتی که همگی در خدمت ایده مرکزی هستند، حفظ وحدت عناصر و استفاده از دیالوگ‌های پیش برنده از نقاط قوت قلم علیون است. همچنین در داستان‌های این کتاب ردپای پست مدرن و مؤلفه‌هایش دیده می‌شود. این مجموعه داستان توسط انتشارات قو به چاپ رسیده است. 

سعیده اسداللهی - منتقد ادبی