ثبت رکورد جدید مصرف گاز

ثبت رکورد جدید مصرف گاز

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: تلاش می‌کنیم تا پایان دولت در هیچ یک از فرآیندهای مالیات‌ستانی نیاز به حضور مودی نباشد. در مورد بخش مهمی از ارزش‌های گمرکی، سامانه گمرک شفاف و همچنین سازمان اموال تملیکی از تاریکخانه خارج شد. ابربدهکاران بیمه‌ای هم شناسایی شدند و به‌زودی معرفی می‌شوند. 

ثبت رکورد جدید مصرف گاز 
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز‌: روز سه‌شنبه ۶۸۲ میلیون مترمکعب، معادل ۸۰ درصد تولید گاز کشور در بخش خانگی مصرف شد. با توجه به تشدید سرمای هوا در روز‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به ۷۰۰میلیون مترمکعب برسد. 

آمادگی ایران در پروژه‌های تاجیکستان
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو:
شرکت‌های ایرانی برای حضور و فعالیت در پروژه‌های کشور تاجیکستان آمادگی کامل دارند. خدمات شرکت‌های ایرانی در تمام حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه توربین‌های بزرگ و بخش‌های تکنیکی قابل‌ارائه است.