ساخت کیت دانش‌بنیان جداسازی و شمارش سلول‌های تومور گردشی

ساخت کیت دانش‌بنیان جداسازی و شمارش سلول‌های تومور گردشی

فناوری «کیت جداسازی و شمارش سلول‌های تومور گردشی(کیت CTC) بدون تعیین اندیکاسیون بالینی» به پشتوانه عزم و پشتکار فناوران پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی وبا تکیه بر دانش محققان گروه فناوری‌های پیشرفته این پژوهشکده، موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیانی دراسفند۱۴۰۲شد.

این دستاورد فناورانه به عنوان دومین محصول دانش‌بنیان این پژوهشکده، پس از کیت پیش‌آگهی‌دهنده تعیین پروتکل درمانی سرطان پستان محسوب می‌شود که به این واسطه توانسته اقدام موثر دیگری در جهت ایجاد ارزش افزوده اقتصادی حاصل از تحقیقات باشد. پژوهشکده سرطان معتمد در تلاش است علاوه بر پژوهش، درمان، تشخیص و پیشگیری از سرطان با ایجاد بسترهای رشد و توسعه فناوری ضمن تقویت انگیزه در پژوهشگران به واسطه ایجاد ارزش از نوآوری‌های فناورانه، راهکارهای جدید و عملیاتی برای کاهش رنج سرطان و افزایش امید به بهبود ارائه کرده و در راستای اعتلای نام کشورمان گام‌بردارد. کیت جداسازی و شمارش سلول‌های تومور‌گردشی، سلول‌های سرطانی را از خون بیماران سرطانی جداسازی و شناسایی می‌کند. این کیت در طیف گسترده‌ای از انواع سرطان‌ها از‌جمله پستان، ریه و... می‌تواند استفاده شود و طی بیوپسی مایع (نمونه خون ساده) امکان بررسی جهش در سرطان بیماران را به منظور مراقبت شخصی سرطان فراهم می‌آورد./ مهر