صفحات دادسرای ارشاد تهران در فضای مجازی جعلی است

صفحات دادسرای ارشاد تهران در فضای مجازی جعلی است


خبرگزاری قوه قضاییه در صفحه توییتر خود نوشت: پیرو راه‌اندازی برخی صفحات به نام دادسرای ارشاد تهران به اطلاع می‌رساند كه این دادسرا هیچ فعالیتی در شبكه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام ندارد و تمامی صفحات به نام این دادسرا در این دو شبكه اجتماعی، تقلبی است.
به گزارش جام‌جم، خبرگزاری قوه قضاییه در صفحه توییتر خود نوشت:
دادسرای ارشاد هیچ صفحه‌ای در توییتر و تلگرام ندارد.
پیرو راه‌اندازی برخی صفحات به نام دادسرای ارشاد تهران به اطلاع می‌رساند كه این دادسرا هیچ فعالیتی در شبكه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام ندارد و تمامی صفحات به نام این دادسرا در این دو شبكه اجتماعی، تقلبی است.