قبض تلفن همراه دردسرساز برای خانم سیاستمدار

قبض تلفن همراه دردسرساز برای خانم سیاستمدار

در کنار مکالمات تلفنی دردسر ساز، قبض تلفن دردسرساز هم دامن سیاستمداران را گرفته است. در 4 فوریه 2017  اخبار مربوط به استعفای انگین آلتای ترکمن، از نمایندگان پرنفوذ و اصلی حزب جمهوریخواه خلق در ترکیه، فضای رسانه‌ای این کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. صورتحساب نجومی قبض تلفن همراه این نماینده پارلمان (که پارلمان موظف به پرداخت آن بود)، موجب اعتراضات عمومی در میان احزاب مخالف و در نهایت، استعفای ناخواسته خانم آلتای ترکمن از سمت خود شد. مبلغ قبض تلفن همراه وی، یک میلیون و 200 هزار لیره ترکیه بوده است! خانم ترکمن پس از عذرخواهی و استعفا، مدعی شد بیشتر تماس‌ها و ارسال پیامک‌های تلفنی وی، در جهت ماموریت هایش در مجلس و حزب متبوعش(حزب جمهوریخواه خلق) بوده است. با این حال کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق در نهایت از وی خواست برای جلوگیری از انتقادات و فشارهای بیشتر بر حزب، از سمت خود استعفا کند.