بازدیدگروهی از موزه‌ها و اماکن تاریخی- فرهنگی ممنوع!

بازدیدگروهی از موزه‌ها و اماکن تاریخی- فرهنگی ممنوع!

درحالی‌که تصمیم‌گیری برای باز یا بسته بودن موزه‌های کشور در نهایت به ستاد ملی پیشگیری از کرونا و وزارت بهداشت سپرده شده بود، بالاخره علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به همه موزه‌های كشور اعم از دولتی و خصوصی، مراكز تاریخی و فرهنگی، پایگاه‌های ملی و جهانی، مراكز گردشگری و سایر زیرمجموعه‌های ذی‌ربط اعلام كرد از پذیرش بازدیدهای گروهی (دانش‌آموزی، دانشجویی و...) خودداری كنند./ جام‌جم دیلی