نسخه Pdf

یك قلك كتاب

یك قلك كتاب

حسام آبنوس / دبیر قفسه

 داشتم دنبال تازه‌های نشر می‌گشتم كه با یك اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی واحد كودك و نوجوان نشر فاطمی یا همان نشر طوطی روبه‌رو شدم. «كتاب پس‌انداز كن» تیتری بود كه برای آن اطلاعیه نوشته شده بود و همین سبب شد كنجكاو شوم ببینم داخل آن چه خبر است. هرچند اطلاعیه برای قبل از لغو نمایشگاه كتاب تهران در فروردین به دلیل جلوگیری از شیوع كرونا بود، ولی ایده آن برایم جالب بود. برای همین گفتم از این حركت در اینجا یادی كنم تا شاید برسد به دست دوستان نشر «طوطی» كه برای كودكان و نوجوانان در نشر فاطمی كتاب آماده می‌كنند و بدانند اگر كرونا آمده، ولی حركت خوبشان قابل ستایش است و چیزی از ارزش ایده آنها كم نمی‌كند.
ایده از این قرار بود كه اگر مخاطبان آنها از طریق خرید اینترنتی یا شعب فروشگاهی این نشر كتاب بخرند یك قلك به آنها داده می‌شد تا پول‌های خود را در آن پس‌انداز كنند و زمان برگزاری نمایشگاه كتاب تهران همراه با والدین در حالی كه قلك‌ها را دست گرفته‌اند به غرفه كودك و نوجوان فاطمی یا همان طوطی مراجعه می‌كنند و به هر میزان كه پول داخل قلك جمع شده باشد، ۲۰ درصد هم نشر طوطی روی آن می‌گذارد تا بتوانند از كتاب‌های طوطی خرید كنند. اسمی هم كه برای طرح انتخاب كرده بودند «توتك» بود كه در توضیحات آن نوشته بودند: ««توتك» هم نام قدیم طوطی است و هم به معنی گنجینه و صندوق پول. طوطی همین اسم را روی قلك‌های طوطی گذاشته است تا شما كتاب پس‌انداز كنید.»
هرچند حالا دیگر خبری از برگزاری نمایشگاه كتاب نیست و معلوم نیست زمان برگزاری آن چه زمانی باشد، ولی هرچه هست این ایده و حركت چند اتفاق خوب در دل خود داشت که به اجمال درباره آنها حرف می‌زنیم.
 ترویج فرهنگ پس‌انداز كردن و آموزش مدیریت مالی به كودكان و نوجوانان. با این حركت كودكان و نوجوانان می‌آموزند كه باید در زندگی برای اهداف خود برنامه‌ریزی كنند كه برنامه‌ریزی مالی یكی از آنهاست كه پس‌انداز كردن یكی از راه‌های رسیدن به اهداف است. 
در واقع این حركت به آنها یاد می‌دهد اگر می‌خواهید به كتاب دلخواهتان دست پیدا كنید باید برای آن تلاش كنید.
مخاطب كودك و نوجوان با این طرح متوجه می‌شود كه كتاب‌ها چیزهای باارزشی هستند كه به راحتی نمی‌توان به آنها دست پیدا كرد و لازمه رسیدن به آنها تحمل سختی پس‌انداز كردن و برنامه داشتن است. علاوه بر این لذت خرید كتاب با پس‌اندازهای خودشان را نیز تجربه می‌كنند كه بی‌شك تجربه وصف نشدنی و شیرینی است.
 این حركت روحیه استقلال داشتن را در كودكان و نوجوانان تقویت می‌كند و آنها را در رسیدن به به این روحیه با هدیه ۲۰ درصدی پایانی تشویق می‌كند. 
ضمیمه نوجوانه