شکایت ساختگی مرد بدهکار از خانم نویسنده

شکایت ساختگی مرد بدهکار از خانم نویسنده


زن نویسنده وقتی نتوانست طلبش را از مردجوان بگیرد،گرفتار ماجرای آدمربایی ساختگی شد و به دردسر افتاد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفته گذشته مردی با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از اعضای یک باند به اتهام آدمربایی شکایت کرد.
با دستور بازپرس عظیم سهرابی، پرونده به پلیس آگاهی ارسال و شاکی در تحقیقات گفت: کارمند کارخانه‌ام و علاوه بر آن در زمینه نویسندگی، دریافت مجوز و کمک به چاپ کتاب‌های مختلف فعالیت دارم. در ادامه فعالیتم با خانم نویسنده‌ای آشنا شدم که در زمینه نوشتن کتاب‌های خانوادگی و روان‌شناسی کار می‌کرد. قرار شد ویراستاری، چاپ و مجوز کتابش را انجام دهم اما پولی به من پرداخت نکرد و از ادامه همکاری با من خودداری کرد. دنبال آن زن بودم تا طلبم را بگیرم و چند روز پیش برای یافتن او به یکی از محله‌های شرق تهران رفته بودم که در خیابان سه مرد که سرنشینان خودروی پژو بودند، مقابلم توقف کرده و با پرسیدن نام من وقتی فهمیدند خودم هستم مرا به‌زور داخل خودرو انداخته و ربودند. 180دقیقه گروگانشان بودم و بعد از آنکه سفته‌هایی که روی آن مبلغ یک میلیاردو 500 میلیون تومانی نوشته شده بود از من گرفتند، رهایم کردند. گمان می‌کنم همان زن نویسنده آدم‌رباها را اجیرکرده و از آنها شکایت دارم.
این در حالی بود که چند روز بعد خانم نویسنده به پلیس آگاهی احضار شد و در تحقیقات گفت: نویسنده کتاب‌های خانواده و روان‌شناسی هستم. دو ماه قبل یک آگهی در اینستاگرام دیدم که دنبال نویسنده همکار بود و می‌گفت پولی خوبی برای نوشتن کتاب می‌پردازد. به او زنگ زدم و کارمان شروع شد. خواست بخشی از تحقیقات کتابی را که می‌خواهد چاپ کند من به‌عهده بگیرم که قبول کردم و علاوه بر آن قول داد کتابی را که خودم پیش از این نوشته بودم با مجوز چاپ کند. او با فریب من، 50میلیون تومان گرفت اما کتابم را چاپ نکرد. وقتی فهمید از او شکایت کرده‌ام آدم‌ربایی ساختگی را راه انداخت تا مرا به دردسر بیندازد.
 در ادامه ماموران به محل آدم‌ربایی شاکی رفتند که معلوم شد کسی او را موقع ربوده‌شدن ندیده و دوربین‌ها تصاویری ثبت نکرده‌اند. به همین خاطر قرار شد از متهم دوباره تحقیق شود.