رقم دستمزد شهاب زاهدی مشخص شد

رقم دستمزد شهاب زاهدی مشخص شد

شهاب زاهدی در میان فصل از باشگاه زوریا 100 هزار دلار دریافت کرده بود تا در زمستان راهی این تیم شود. در ابتدا قرار بود باشگاه المپیک دونتسک 300 هزار دلار بابت رضایتنامه شهاب بگیرد ولی بعد از اقدام او، رقم را به 360 هزار دلار رساند. در نهایت طرفین به توافق رسیدند. همچنین شهاب زاهدی قرار است ماهانه 12 هزار دلار هم از باشگاه زوریا حقوق بگیرد.