ظرفیت پذیرش غیرانتفاعی‌ها کم می‌شود

ظرفیت پذیرش غیرانتفاعی‌ها کم می‌شود


فرزاد شمیرانی،‌ مدیرکل دفتر آموزش‌عالی غیردولتی وزارت علوم از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در موسسات غیرانتفاعی خبر داد و گفت: پذیرش براساس امتیازات رتبه‌بندی خواهد بود. وی با اشاره به بخشنامه وزارت علوم درباره تناسب تعداد دانشجویان نسبت به اعضای هیأت علمی افزود: براین اساس دانشگاه‌های غیرانتفاعی که طبق رتبه‌بندی، امتیاز کافی را کسب نکنند ۸۰ درصد سال قبل دانشجو پذیرش می‌کنند و اگر در رتبه بندی امتیازی بالاتر از ۸۰ درصد کسب کرده باشند، می‌توانند همان تعداد دانشجویی را که برای آنها مشخص شده بود، پذیرش کنند./ مهر