بی‌میلی وزارت بهداشت به امتحانات حضوری

بی‌میلی وزارت بهداشت به امتحانات حضوری


سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به برگزاری حضوری امتحانات نهایی گفت: گرچه این امتحانات در پایه‌های تحصیلی آینده دانش‌آموزان موثر است، اما سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها بسیار مهم‌تر است. وی با اشاره به احتمال حضوری بودن امتحانات نهایی مدارس در پاندمی کرونا بیان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص امتحانات نهایی به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت آموزش و پرورش است، اما آنچه مدنظر وزارت بهداشت است، رعایت فاصله‌گذاری و پرهیز از تجمع در فضای بسته و بدون تهویه مناسب است. لاری افزود: برگزاری امتحانات به هرحال منوط به تصمیم‌گیری در ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود، همچنین شرایط بیماری در هفته‌های آتی در این زمینه موثر است و باید شرایط شیوع بیماری در کشور
بررسی شود./ ایلنا