تولید دستگاه «فرمان روشنایی» در کشور

تولید دستگاه «فرمان روشنایی» در کشور

این دستگاه می‌تواند روشنایی معابر را با استفاده از فناوری نوین، درزمانی دقیق کنترل و در کاهش مصرف برق نقش مهمی ایفا کند. ساعت فرمان روشنایی مشابه نمونه خارجی در یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولید شده است. این محصول، یک‌سوم نمونه خارجی قیمت دارد و در کاهش مصرف برق نقش به‌سزایی می‌تواند داشته باشد./ جام‌جم‌دیلی