گیاهان گوشتخوار

گیاهان گوشتخوار

در بعضی مناطق دنیا گیاهانی هستند كه به گیاهان گوشتخوار یا حشره‌خوار مشهورند. طبیعت این گیاهان طوری است كه به محض نشستن یك پرنده كوچك یا حشره‌ای روی آنها، برگ‌هایشان یكدفعه بسته می‌شود. بعد گیاه تیغ‌های خود را در بدن آن موجود زنده اسیر شده، فرو می‌برد و شیره جانش را می‌مكد. حتی دیده شده در بعضی گیاهان، شكار انتخابی است. یعنی اگر آن موجود زنده باب میل‌شان باشد شكارش می‌كنند وگرنه هیچ واكنشی از خودشان نشان نخواهند داد. عمل شكار بسیار سریع و در یك‌دهم ثانیه اتفاق می‌افتد. شاید این سؤال برایتان پیش بیاید كه اصلا چرا یك گیاه حشره می‌خورد؟ در جواب باید بگویم بیشتر گیاهان گوشتخوار در زمین‌های باتلاقی رشد می‌كنند. خاك این زمین‌ها دچار فقر مواد غذایی است. به همین خاطر این گیاهان ناچارند برای تغذیه خود، به شكار بعضی موجودات زنده روی بیاورند. در دنیا حدود ۶۰۰ گونه گیاه گوشتخوار وجود دارد.