تولید بالش ضدخروپف

تولید بالش ضدخروپف

محققان بالشی ابداع كرده‌اند كه سروصدای خروپف فرد را ساكت می‌كند و اجازه می‌دهد هم‌اتاقی او در سكوت بخوابد.
به گزارش مهر، گروهی از محققان در دانشگاه «نورثرن ایلینویز» بالش هوشمندی ابداع كرده‌اند كه با استفاده از فناوری ساكت كردن سروصدا و الگوریتم‌های انطباقی، الگوهای تنفس فردی را كه خروپف می‌كند رصد و سروصدای او را ساكت می‌كند. در نتیجه هم‌اتاقی فرد به‌راحتی می‌تواند بدون مزاحمت بخوابد.
در حال حاضر بالش هوشمند فقط یك طرح اولیه است و جزئیات آن در یك تحقیق جدید در ژورنال IEEE/CAA  منتشر شده است.
سیستم‌های پیشین این فناوری را داخل هدبند یا پتو به كار می‌بردند، اما در تحقیق جدید این دستگاه در بالش تعبیه شده است. سیستم ساكت كردن سروصدا نخست صدای خروپف را رصد می‌كند و در مرحله بعد امواج صوتی منتشر می‌كند كه دامنه آن با صدا یكسان باشد.
به طور دقیق در این تحقیق یك فیلتر انطباقی در بالش به كار رفت كه دو سیگنال ورودی را دریافت می‌كرد. این سیگنال‌های ورودی عبارتند از صدای خروپف كه توسط یك میكروفن مركزی در بالش رصد می‌شد. سیگنال دیگر مربوط به سروصداهای مختلفی بود كه توسط دو میكروفن دیگر ثبت می‌شد. با توجه به این سیگنال‌ها، فیلتر انطباقی امواج صوتی منتشر كرد كه دامنه آن با صدای خروپف یكسان باشد. این سیگنال‌ها از دو بلندگو در بالش‌های فرد دیگر پخش می‌شوند. به بیان ساده، با این روش سروصداهای مذكور فیلتر می‌شوند و در نتیجه یك سیگنال «مناسب ضد سر و صدا» به وجود می‌آید كه در بلندگوهای موجود در بالش فرد دیگر پخش می‌شود.