یك گورخر، 40 تمساح

یك گورخر، 40 تمساح

بیش از 40 تمساح یك گورخر را كه برای عبور از رودخانه پارك ملی ماسایی مارا در كنیا تلاش می‌كرد پاره پاره كردند.
به گزارش فرارو، گورخر كه همراه بیش از
 300 گورخر در حال مهاجرت بود به دام تمساح‌های گرسنه نیل افتاد و توسط آرواره‌های این حیوان وحشتناك دریده شد. تمساح‌های نیل در عرض چند ثانیه گورخر را تكه‌تكه كرده و بلعیدند. ژان فرانسوا راكس عكاس 70 ساله فرانسوی كه تصاویر گرفتار  شدن گورخر را گرفته می‌گوید همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. گورخر زیر آب كشیده شد و لحظاتی بعد فقط سرش بدون بدن روی آب آمد. این یک قتل‌عام واقعی بود. تمساح نیل قادر است در یك وعده تا نیمی از وزن بدن خود غذا بخورد.