نسخه Pdf

رفتار با سالمندان

رفتار با سالمندان

ما انسان‌ها در طول عمر نیازهای متفاوتی داریم و همین نیازها و ویژگی‌های متفاوت هم ضرورت رفتارهای متفاوت را بیش ازبیش آشکار می‌کند. دوران سالمندی به‌علت ظهور مشکلات جسمی و روحی دارای ویژگی‌های خاص خود است که از نگاه رفتارشناسی به بعضی از آنها به‌طور خلاصه اشاره‌می‌کنیم:

الف: ضعف جسمانی به‌دلیل گذشت عمر و بهره‌کشی بی‌برنامه از توانمندی‌ها فرد را دچار مشکلات مختلف‌می‌کند.

ب:
مشکلات گوارشی باعث بروز عوارض مختلف از جمله بی‌اشتهایی و مشکلات طولانی می‌شود که نیازمند رعایت رژیم غذایی خاص از انواع گروه‌های غذایی و به‌ویژه فیبر، سبزیجات و میوه‌های تازه است تا ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن سالمندان به‌خوبی تامین شود.اعضای خانواده نباید سالمند را وادار به استفاده از تغذیه خاص خود کنند بلکه باید با استفاده از راهنمایی‌های مشاوران تغذیه به یاری این عزیزان بشتابند. ساعات تغذیه و خواب سالمندان باید براساس تمایل آنها تنظیم شود و حال آنها را در این خصوص رعایت کرد. در مهمانی‌ها و سفرها نباید سالمندان را وادار به‌حضور و همراهی کنیم و در صورت همراهی در این برنامه‌ها به محض احساس خستگی یا نیاز به خواب باید شرایط را برای استراحت و اجرای برنامه‌های خاص خودشان مهیا کرد.

ج:
نباید اجازه دهیم فرزندان کوچک ما به‌خاطر عشق وعلاقه سالمندان مزاحم آنها شوند یا از ابزار و وسایل آنها مثل عینک، عصا، سمعک و... به‌عنوان اسباب بازی اسنفاده کنند.

د: سالمندان معمولا به‌علت رعایت شرایط فرزندان وخودداری از تحمیل کارهای خود به آنها سعی می‌کنند در مصرف داروها یا مراجعه به پزشکان خودداری کنند. اما فرزندان نباید به بهانه گرفتاری‌های زندگی، خود را به فراموشی‌زده یا نیازهای آنها را نادیده بگیرند.

از آنجاکه اکثریت والدین خود در بخشی از زندگی حاکم و مدیر بودند، باید این جایگاه در حدامکان و در مراحل مختلف حیات حفظ و رعایت شود و شأن و منزلت آنها را حفظ کنیم. 

دکتر مجید ابهری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی