نسخه Pdf

در آن کوش که خوش‌دل باشی

در آن کوش که خوش‌دل باشی

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: ‌جوانی‌ات را پیش از پیری

معنای این بیت خواجه حافظ چیست که می‌گوید: نوبهاراست در آن کوش که خوش‌دل باشی/ که بسی گل بدمد بازو تو درگِل باشی

علامه طباطبایی(ره): نوبهار کنایه از ایام جوانی و نشاط زندگی انسانی است. خواجه در این بیت به سالک خطاب می‌کند که دوران جوانی را پیش از فرارسیدن فصل کهولت و فرسودگی و پیری مغتنم شمار که همیشگی نیست، و روزگار عمر و حیات را پیش از حلول موت و نیز خود را دریاب که همیشه نیستی و قدم همتی در راه رسیدن به کمالات و حیات طیبه‌ دیدار حضرت حق که به‌منظور آن آفریده شده‌ای بردار. چنان‌که پيامبر اکرم-صلی ا... عليه و اله می فرماید:  پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت شمار:جوانيت را قبل از پيرى،سلامتت را قبل از بيمارى،آسودگيت را قبل از گرفتارى،زندگانيت را قبل از مرگ،بى نيازيت را قبل از فقر و نيازمندى.
کوشش کن تا با ذکر و مراقبه و توجه به حضرت حق سبحانه و انس با او اضطراب و غفلت و نگرانی باطنی را زدوده و به خوش‌دلی و آرامش و اطمینان قلبی به حیات طیبه، جوار و دیدار حضرت حق راه‌یابی، که: (الا بذکرا... تطمن‌ القلوب) آگاه باش تنها با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد.