کتابی برای رازگشایی از هدایت افکار عمومی

کتابی برای رازگشایی از هدایت افکار عمومی

کتاب «مهندسی اجماع» با موضوع دستکاری و مدیریت افکارعمومی در بستر رسانه‌های اجتماعی نوشته ساموئل وولی و با ترجمه عباس رضایی‌ثمرین، منتشر و روانه پیشخوان کتابفروشی‌ها شد.

موضوع اصلی این کتاب اشکال جدیدی از تبلیغات سیاسی است که می‌تواند ارتباطات دموکراتیک را مختل و گرداگرد ایده‌‌ها و نگرش‌های مورد نظر صاحبان قدرت و ثروت، اجماع ساختگی خلق کند.
کتاب مهندسی اجماع ادراک موجود از پروپاگاندا را به چالش و ضرورت روزآمدسازی آن را پیش می‌کشد، چراکه به زعم نویسنده کتاب، ادراک موجود هنوز با ساختارهای رسانه‌ای جدید از قبیل فرهنگ تولید محتوای شبکه‌ای و مدل ارتباطی «چند به چند» اینترنت همخوان نیست. نویسنده کوشیده در خلال تحقیقات میدانی خود، پیامدهای پروپاگاندای رایانشی را در اکوسیستم اطلاع‌رسانی و مصرف خبر بکاود و از انواع و اقسام تکنیک‌هایی که به جعل اجماع عمومی یا ایجاد توهم اجماع منجر می‌شود پرده بردارد./ جام‌جم