تاماش آیان در آستانه اخراج

تاماش آیان در آستانه اخراج


از هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری درخواست شد تا در مورد اخراج تاماش آیان تصمیم بگیرند. تاماش آیان رئیس تعلیقی و کنار گذاشته شده فدراسیون جهانی وزنه برداری، تشکیلات IWF را رها نمی‌کند. از همین رو از هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری (IWF) درخواست شد تا تصمیم به اخراج تاماش آیان رئیس قدیمی این فدراسیون بگیرد که از سال 1976 در فدراسیون جهانی وزنه‌برداری حضور داشته است.
در نامه‌ای توسط یکی از اعضای هیات اجرایی که به شبکه تلویزیونی ARD ارسال شده، گفته می‌شود تاماش آیان دیگر مناسب ریاست IWF یا عضویت در هیات رئیسه نیست. این مقام
81ساله مجارستانی از سال 2000 رئیس فدراسیون جهانی و پیش از این به مدت
24 سال دبیرکل بوده است و در تمام این سالها متهم به فساد شدید مالی بوده است.