فرانسه اتهام‌زنی آمریکا علیه حزب‌ا... را رد کرد

فرانسه اتهام‌زنی آمریکا علیه حزب‌ا... را رد کرد

اتهام‌زنی اخیر واشنگتن علیه مقاومت اسلامی لبنان، به اندازه‌ای با واقعیات ناسازگار بود که با واکنش وزارت خارجه فرانسه نیز رو به رو شد. پس از اتهام‌زنی آمریکا به حزب‌ا... لبنان در ارتباط با ذخیره‌سازی مواد منفجره، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد دلیلی وجود ندارد نشان دهد حزب‌ا... برای ساخت موادمنفجره در فرانسه مواد شیمیایی ذخیره کرده است. مقامات وزارت خارجه آمریکا هنوز واکنشی به سخنان مقامات فرانسوی نشان نداده‌اند. / اسکای نیوز