اعتراضات دوباره در پورتلند

اعتراضات دوباره در پورتلند

اعتراضات شهر پورتلند در ایالت اورگان آمریکا بعد از یک وقفه کوتاه، دوباره از سر گرفته شده است. این اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که برخی مقامات دولت ترامپ مدعی آرامش در این شهر شده بودند. معترضان به نژادپرستی در آمریکا، خارج از اداره گمرک و مهاجرت این شهر تجمع کردند و مأموران فدرال نیز پشت فنس‌های این اداره برای مقابله با معترضان مستقر شدند. مأموران پلیس پورتلند برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند./ هیل