مصدومیت احسان حدادی

مصدومیت احسان حدادی

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی، مصدومیت احسان حدادی را در اردوی آمریکا تایید کرد. دکتر اردیبهشت در‌این‌باره گفت: حدادی دچار مشکل درد کمر شده بود و بر همین اساس نیز ام‌آرآی انجام داد و مشخص شد که دیسک کمر دارد. مکاتباتی از طریق فدراسیون ما و همچنین فدراسیون دوومیدانی با او انجام شده و منتظر هستیم مستندات، مدارک درمانی و اقدام صورت گرفته را برای ما ارسال کند تا تصمیم‌گیری لازم صورت بگیرد.