جولان  در سال  1401

دامادهای خشمگین

جولان در سال 1401

 سال 1401 را می‌توان سال جنایت‌های هولناک دامادهای خشمگین در حوزه حوادث نامگذاری کرد. سالی که در آن مردان جوان و میانسال به دلیل ناتوانی در کنترل خشم و هیجان خود، مرتکب قتل چند عضو خانواده همسر شدند.

غلب آنها بعد از دستگیری دخالت‌های خانواده همسر در زندگی‌شان را دلیل اختلاف خود با همسر و ارتکاب جنایت اعلام کردند. در جریان 16 قتل، 40 نفر به قتل رسیدند. یکی از قاتلان با شلیک پلیس کشته شد و پنج قاتل دیگر به زندگی خود پایان دادند.