به شادمانی بهار 

به شادمانی بهار 

یک سال گذشته است،  سالی که مثل همیشه پر از  خبرهای تلخ و شیرین بود، خبرهایی که ثبت شد بر  جریده‌ها و روزنامه جام جم هم  به زحمت آدم‌های این عکس بخشی از بازتاب رسانه‌ای این اخبار را به عهده داشت.  

یکسال گذشت و ما همچنان دلخوشیم  به روزگار. دلخوش به این که  «جام‌جم» زنده است، به یمن تلاش همه آدم‌های خیره به این قاب عکس  این روزنامه دارد نفس می‌کشد. ترکیب این عکس‌های آخر سالی بارها و بارها تغییر کرده است، آدم‌هایی آمده و افرادی رفته‌اند اما این روزنامه مانده است تا صدایی باشد برای آنها که هنوز دل در گرو فرهنگ این سرزمین دارند. نام‌بردن از آ‌دم‌های قاب گرفته‌شده فهرست بلندبالایی است اما یک غایب آن مجید آزاد، عکاس روزنامه جام‌جم است که پر واضح دارد سعی می‌کند همه آدم‌های این عکس را دور سفره هفت‌سین پهن‌شده در حیاط روزنامه جمع کند، جمعی به شادمانی بهار.