ماجرای بازیگر شدن برات

ماجرای بازیگر شدن برات

یکی از برنامه‌های کمدی پرمخاطب تلویزیون «بگو بخند» است که از شبکه نسیم پخش می‌شود.

در یکی از قسمت‌های این برنامه در حالی که عبدا... روا مشغول صحبت بود، یکی از شرکت‌کننده‌ها به عنوان برات وارد استودیو شده و در کنار مجری، نمایش خود را اجرا کرد که مورد توجه تماشاگران هم قرار گرفت. شخصیت برات در این اجرا از شیوه بازیگر شدنش با زبان طنز گفت که تشویق تماشاگران را درپی داشت. در این برنامه برخی شرکت‌کننده‌ها که توانمندی‌های زیادی دارند، فرصت شکوفایی پیدا می‌کنند.