اوقت شرعی

اوقت شرعی

اذان ظهر: 12:17
اذان مغرب: 18:17
اذان صبح (فردا): 05:11
غروب آفتاب: 17:59
نیمه شب شرعی: 23:35
طلوع خورشید: 06:34