ابتکار ایران در معرفی صهیونیسم به‌عنوان مصداق نژادپرستی

ابتکار ایران در معرفی صهیونیسم به‌عنوان مصداق نژادپرستی

سفیر ایران در ژنو، در بیانیه مشترکی که به نمایندگی از تعدادی کشورها در نشست ۵۶ شورای حقوق‌بشر قرائت کرد، ضمن انتقاد شدید از جنایات رژیم اسرائیل درغزه اظهارکردکه صهیونیسم یکی ازمظاهر نژادپرستی است و رژیم صهیونیستی مبتنی بر آپارتاید حقوق‌بشر فلسطینیان را به‌صورت گسترده نقض کرده‌است.

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، در نشست شورای حقوق‌بشر که با حضور گزارشگر ویژه نژادپرستی برگزار شد، به نمایندگی از تعدادی کشورهای اسلامی و برخی کشورهای مستقل بیانیه مشترکی را با محوریت ضرورت احیای قطعنامه ۳۳۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل در راستای شناسایی صهیونیسم به‌عنوان یکی از اشکال نژادپرستی قرائت کرد. در این بیانیه مشترک همچنین با اشاره به گزارش سال۲۰۱۷کمیسیون اقتصادی واجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا(یونسکو)، اسرائیل به عنوان«رژیم آپارتاید» در برابر فلسطینیان شناسایی و تصریح شده است که «ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل» بوده و همچنین نقض آشکار اهداف و اصول منشور ملل متحد است. در این بیانیه مشترک از جامعه بین‌المللی خواسته شده است تا اقدام قاطع علیه نهادهای اسرائیلی مرتکب جنایت علیه بشریت انجام دهد. این ابتکار گامی مهم در راستای احیای مفاد اصلی قطعنامه ۳۳۷۹ یا قطعنامه شناسایی صهیونیسم به عنوان شکلی از نژادپرستی خواهد بود.