فهرست كالاهای واردشده با ارز دولتی منتشر نشد

فهرست كالاهای واردشده با ارز دولتی منتشر نشد

 با وجود ایجاد حاشیه‌هایی در ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالا، همچنان نهادهای مسؤول، فهرست كالاهای واردشده با این ارز را منتشر نمی‌كنند.
به گزارش ایسنا، بانك مركزی فهرست شركت‌های دریافت‌كننده ارز دولتی را تقریبا هرماه اعلام می‌كند كه طبق این فهرست از ابتدای امسال تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰ شركت ارز دولتی اختصاص‌یافته تا كالاهای اساسی را وارد كنند.
بانك مركزی فقط اسم شركت‌ها، كد ملی افراد و میزان ارز ارائه‌شده به آنها را اعلام كرده و اطلاعاتی از كالاهای واردشده با این ارز در اختیار قرار نمی‌دهد.
چند روز پیش سعید نمكی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پرده از ماجرایی برداشت و گفت برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد كنند، اما به جایش كابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری كارها را هماهنگ كرده‌اند كه تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند. از سوی دیگر، محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهای اساسی، توضیحاتی ارائه کنند.
در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهای اساسی اشاره شده است و بر اساس این نامه، ده شركت حوزه دارو و ده شركت در امور كالاهای اساسی، از جمله شركت‌هایی هستند كه با آن‌كه متعهد شده‌اند كالا را براساس ارز تخصیص داده‌شده وارد كشور كنند،‌ اما بخشی از آنها را وارد كشور نكرده‌اند.
از سوی دیگر، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالاهای اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد تورم در این كالاهاست، اما از سال گذشته تاكنون قیمت بیشتر این كالاها همگام با دیگر كالاها رشد داشته و این نكته‌ای است كه باید مشخص شود چگونه با ارائه ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات كالاهای اساسی، قیمت این كالاها مانند كالاهایی كه با ارز آزاد واردشده‌اند، افزایش پیدا كرده است؟
نیاز به در اختیار عموم قرار دادن این اطلاعات زمانی جدی‌تر می‌شود كه در گذشته خبرهایی از ورود غذای سگ و گربه با ارز دولتی به گوش مردم رسیده است.
به این ترتیب، بهتر است بانك مركزی به‌منظور افزایش شفافیت فهرست خود، اطلاعات مربوط به واردات كالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی را نیز منتشر كند.