خورشیدی که همیشه از شرق طلوع نمی‌کند!

خورشیدی که همیشه از شرق طلوع نمی‌کند!

آیا خورشید همیشه از یک جهت طلوع می‌کند؟ نه! برخلاف تصور عموم مردم خورشید همیشه از شرق طلوع و در غرب غروب نمی‌کند. با تغییر ماه‌ها و فصل‌ها محل طلوع و غروب خورشید نیز عوض می‌شود.

اول بهار و اول پاییز (نقاط اعتدالین) خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند. اول تابستان (انقلاب تابستانی) خورشید از شمال شرقی طلوع و پس از طی طولانی‌ترین مسیر ظاهری در آسمان، در شمال غربی غروب می‌کند. اما اول زمستان (انقلاب زمستانی) خورشید از جنوب شرقی طلوع کرده و در جنوب غربی غروب می‌کند و به این ترتیب کوتاه‌ترین روز سال در این زمان اتفاق می‌افتد.مجموعه تصاویر مقابل طلوع خورشید در طول یک سال را در یک محل مشخص و ثابت (آلبرتا، کانادا) نشان می‌دهد. در این تصاویر، مرکز عکس شرق، سمت چپ شمال و سمت راست جنوب است. بالاترین و پایین‌ترین تصویر، طلوع خورشید در اول دی یا انقلاب زمستانی را نشان می‌دهد که از سمت جنوب شرقی اتفاق می‌افتد. تصویر وسط، طلوع خورشید از سمت شمال شرقی در اول تیر یا انقلاب تابستانی است. بین تصویر وسط و تصاویر بالا و پایین به ترتیب طلوع خورشید در اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی را از سمت شرق می‌توان دید. صبح روز اول بهار به تماشای طلوع خورشید از شمال شرق بنشینید.

امتیاز تصویر: Luca Vanzella